Kanske

Ett ord som ofta används för att ersätta "förmodligen inte".

Kanske används oftast i hopp om att mottagaren utav budskapet har fått en felaktig uppfattning av ordets innebörd, och därmed tror att ordet istället har den motsatta betydelsen "förmodligen".

Under 2010-talet tappade dock kanske mycket av sin popularitet, då ordet förutsätter att nyanserade åsikter och ovisshet existerar.

I takt med att befolkningen tappade sin förmåga att sätta sig in i andra medmänniskors tankesätt; slutade se åsikter som ett spektrum av rätt och fel, och istället började se världen ur ett svartvitt perspektiv, förlorade ordet helt och hållet sitt enda användningsområde.

Många djupa tänkare och även till viss grad högstadieutbildade historiker har menat att detta är en effekt av den så kallade åsiktsbubblan som har växt fram i samband med sociala mediers uppkomst. Men högintellektuella personer med riktiga meriter hävdar istället att det är nyheter överlag och till stor grad tryckpressen som bär ansvaret för denna utveckling.